Binnen de vereniging zijn er een aantal commissies actief. Zo worden de taken binnen de vereniging verdeeld en kan iedereen zijn steentje bijdragen in het belang van KDO. Uiteraard is het allemaal vrijwilligerswerk en wordt er met veel enthousiasme hard gewerkt. In onderstaand overzicht staan de verschillende commissies met hun doelstelling en de leden die in die commissie zitten. Als je vragen hebt dan kun je direct de betreffende personen benaderen en zij zullen je verder op weg helpen.
Bar commissie
Instrumenten commissie
Kas commissie
Muziek commissie
Uniformen commissie
Feestweek commissie
De barcommissie heeft een belangrijke taak binnen de vereniging. Zij verzorgen iedere repetitie dat de koffie klaar staat en dat na afloop iedereen van een natje en een droogje wordt voorzien. De bar is een belangrijk middelpunt binnen de vereniging: voor iedereen die KDO een warm hart toedraagt valt hier altijd wat te beleven.
De instrumentencommissie is het aanspreekpunt voor de leden die in het bezit zijn van een instrument. Voor vragen omtrent je instrument moet je je wenden tot de betreffende persoon die verantwoordelijk is voor jou sectie. De commissie zorgt ervoor dat de instrumenten in goede conditie blijven. Schroom dus niet deze mensen aan te spreken maar wees bewust dat je zelf voor de staat van je instrument verantwoordelijk bent. Schades en/of reparaties die noodzakelijk zijn altijd melden aan de instrumentencommissie. Voor vragen of problemen met je instrument, mail dan even naar de Instrumenten commissie
De kascommissie is verantwoordelijk voor de controle van de kas en de financiƫle administratie van KDO. Dit gebeurt twee maal per jaar en tijdens de jaarvergadering wordt hiervan verslag gegeven aan de leden van KDO.
Deze commissie heeft als belangrijke taak om de samenstelling van het repertoire van Showband KDO vast te stellen. Uiteraard wordt hierbij gekeken wat past bij onze vereniging. Deze commissie komt regelmatig bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen. Als je een idee voor een muziekstuk hebt of bijvoorbeeld een CD met een leuk nummer dan kun je de commissie altijd benaderen.
De uniformencommissie is het aanspreekpunt voor de leden die in het bezit zijn van een uniform. Je kunt bij hen terecht voor alle vragen die betrekking hebben op het uniform. Verder zal de commissie er strenger op gaan nazien dat eenieder zich aan het uniformenreglement houdt. Het is dus mogelijk dat u daarover wordt aangesproken. Wees zuinig op uw uniform!
De feestweekcommissie is het aanspreekpunt voor de feestweek. Zij organiseren de jaarlijks terugkerende feestweek, waarbij zij de inzet van de vele vrijwilligers coordineren, afspraken maken met de optredende bands, matrialen bestellen, sponsoren zoeken en alle andere werkzaamheden rondom de feestweek coordineren.