De contributie voor het lidmaatschap van vereniging Showband KDO is als volgt opgebouwd (per 1 april 2016):

Leeftijd:

Junior (t/m 8 jaar)

Jeugd (9 t/m 16 jaar)

Senior (vanaf 17 jaar)

Per jaar:

€ 132,00

€ 162,00

€ 180,00

Per kwartaal:

€ 33,00

€ 40,50

€ 45,00

Per maand:

€ 11,00

€ 13,50

€ 15,00

Ieder 3e lid of meer in een gezin waarvan de leden op één adres wonen krijgt € 10,00 korting per kwartaal.

Wij zijn als vereniging sterk financieel afhankelijk van de contributie en verzoeken u daarom de contributie vóóraf per maand, per kwartaal of per jaar aan ons over te maken op bankrekening NL32RABO0315490233 ten name van Showband KDO.

De bijdrage voor een opleiding bij Showband KDO is als volgt opgebouwd:

Opleidingsbijdrage (vanaf 2016)

Per jaar:

€ 360,00

Per half jaar:

€ 180,00

De bijdrage voor de opleiding bij Showband KDO wordt met betrekking tot de totale opleidingskosten jaarlijks geindexeerd. Vanaf 2016 is deze verdeling vastgesteld op 25%/75%. (De bijdrage van KDO aan de opleidingskosten is 25% en de eigen bijdrage aan de opleidingskosten is 75%).

Het opleidingsseizoen loopt van januari tot aan begin zomervakantie en van einde zomervakantie tot en met december.

Per lid wordt een borg van € 25,00 in rekening gebracht voor het gebruik van uniform en/of instrument. De borg wordt aan het einde van het lidmaatschap geretourneerd. Showband KDO behoudt zich het recht te besluiten om de borg niet te retourneren als daar gegronde redenen voor zijn. Dat kan als het uniform niet gestoomd wordt teruggegeven of dat het instrument door nalatigheid is beschadigd.